LOGO

 

AFM systém

Tento systém představuje komplexní softwarové řešení pro správu a údržbu majetku. AFM slouží pro přehlednou a srozumitelnou evidenci a správu veškerých náležitostí facility managementu a pro klienty je uživatelsky přívětivý. V rámci jednotlivých modulů usnadňuje komunikaci a umožňuje např.:

  • Detailní datovou evidenci objektů včetně jednotlivých instalovaných technických zařízení
  • Vytvoření plánu pravidelné údržby a revizí, který je podkladem pro výkon technické správy
  • Evidenci veškerých souvisejících dokumentů (např. protokoly o provedených servisech, revizní zprávy atd.)
  • Přístup pro klienty pomocí internetu
  • Snadné zadávání a zpracování požadavků operativního charakteru (např. objednávky samostatně zadávaných činností)
  • Snadná kategorizace a lokalizace požadavků, třídění dle jejich druhu činnosti
  • Přidělování závažnosti požadavků a automatické nastavení termínů pro jejich realizaci
  • Průběžné sledování jednotlivých fází realizace požadavků
  • Schvalování předložených cenových nabídek a finální validace provedení požadovaných prací
  • Zasílání notifikačních mailových zpráv, upozorňování na sledované parametry nebo vyhodnocování nastavených KPI, atd.KONTAKTY

+420 244 910 470

ROSSYďż˝ service a.s.
V�de�sk� 342/152
rossyservice@rossyservice.cz

Kontakt pro Prahu 4
chodniky@rossyservice.cz

Vybrané reference