LOGO

Facility management

 

Kompletní správa budov

Veškeré procesy týkající se správy budov přizpůsobujeme požadavkům klienta. Spojováním víceoborových služeb optimalizujeme náklady.
Od roku 2015 jsme členem mezinárodní profesní organizace IFMA (International Facility Management Association).

Oblasti činností


Zajištujeme:

 • Komplexní a bezpečný provoz a zajištění chodu veškerého technického zařízení objektů
 • Zajištění servisu a revizí technologických zařízení budov
 • Optimalizace nákladů spojených s provozem budovy
 • Krizový management v případě havárií
 • Operační plán na zlepšení služeb
 • Provozní řád ke všem technologiím

Zajištujeme:

 • Bezpečnostní management
 • Fyzická ostraha objektů
 • Komunikace a spolupráce s PČR a IZS
 • Vedení evidence klíčového hospodářství
 • Návštěvní řád, Evakuační řád, Bezpečnostní směrnice
 • Bezpečnostní technologie (EZS, CCTV, EPS, ACS, mechanické zabezpečení)
 • Provoz recepce
 • Bezpečnostní audity
Náš dispečink je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zajišťujeme pro Vás plynulý chod Vaší nemovitosti.

Nabízíme:

 • Napojení provozních a bezpečnostních technologií do jednoho dohledového střediska
 • Dohled 24/7/365
 • Profesionální personální obsazení
 • Servisní dispečink/ hot-line
 • Monitoring a zajištění výjezdu v případech havárie plynu, vody, v krizových situacích (povodeň, požár)
Pro přehlednou a srozumitelnou evidenci a správu budov a zařízení využíváme komplexní informační systém Alstanet Facility Mangement.

Systém obsahuje moduly:

 • Plánovaná údržba
 • Helpdesk
 • Nemovitosti
 • Zaměstnanci
 • Technologie
 • Klíče a karty

Zajišťujeme:

 • PO a BOZP - krizové řízení, krizový plán, požární ochrana, bezpečnost práce, poradenská činnost, evakuační plán
 • Catering - zajištění občerstvení včetně personálního zázemí, instalace soda barů
 • Energetický controlling - součinnost při uzavírání Smluv o připojení s distribučními společnostmi, komunikaci s Operátorem trhu s elektřinou a Energetickým regulačním úřadem
 • Veškeré konzultace pro pracovníky vlastníka nemovitostí, analytické vedení evidence odběru všech energií a médií

KONTAKTY

+420 244 910 470

ROSSYďż˝ service a.s.
V�de�sk� 342/152
rossyservice@rossyservice.cz

Kontakt pro Prahu 4
chodniky@rossyservice.cz

Vybrané reference