LOGO

 

AFM systém

Tento systém predstavuje komplexné softvérové riešenie pre správu a údržbu majetku. AFM slúži na prehľadnú a zrozumiteľnú evidenciu a správu všetkých náležitostí facility managementu a pre klientov je užívateľsky prívetivý. V rámci jednotlivých modulov uľahčuje komunikáciu a umožňuje napr.:

  • Detailnú dátovú evidenciu objektov vrátane jednotlivých inštalovaných technických zariadení
  • Vytvorenie plánu pravidelnej údržby a revízií, ktorý je podkladom pre výkon technickej správy
  • Evidenciu všetkých súvisiacich dokumentov (napr. protokoly o vykonaných servisoch, revízne správy atď.)
  • Prístup pre klientov pomocou internetu
  • Ľahké zadávanie a spracovanie požiadaviek operatívneho charakteru (napr. objednávky samostatne zadávaných činností)
  • Ľahká kategorizácia a lokalizácia požiadaviek, triedenie podľa ich druhu činnosti
  • Prideľovanie závažnosti požiadaviek a automatické nastavenie termínov ich realizácie
  • Priebežné sledovanie jednotlivých etáp realizácie požiadaviek
  • Schvaľovanie predložených cenových ponúk a finálna validácia vykonania požadovaných prác
  • Zasielanie notifikačných emailových správ, upozorňovanie na sledované parametre alebo vyhodnocovanie nastavených KPI atd.KONTAKTY

+420 244 910 470

ROSSYďż˝ service a.s.
V�de�sk� 342/152
rossyservice@rossyservice.cz

Kontakt pre Prahu 4
chodniky@rossyservice.cz

Vybrané reference