LOGO

 

Členstvo a certifikáty

Počas nášho pôsobenia na trhu sme získali významné certifikáty, ktoré sú pravidelne aktualizované. Tieto certifikáty sú dôkazom, že pre našu spoločnosť nie je prioritou len kvalita, ale že v ROSSY® service a.s. berieme vážne zdravie, bezpečnosť a spokojnosť zamestnancov a v rámci svojej činnosti prispievame k ochrane a kultivácii životného prostredia.
Pretože našim klientom chceme poskytovať stále kvalitnejšie služby, čerpáme skúsenosti a know-how z odboru aj prostredníctvom členstva v profesijných organizáciách a združeniach.

Spoločnosť ROSSY® service je držiteľom certifikátov:

  • ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálneho manažmentu)
  • ČSN OHSAS 18001:2008 (systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
  • ČSN EN ISO 9001:2009 (systém manažmentu kvality)
  • Certifikát Spoľahlivá firma
Spoločnosť ROSSY® service je členom:

  • IFMA (International Facility Management Association)
  • Spoločnost pre záhradnú a krajinársku tvorbu (SZKT)

                


KONTAKTY

+420 244 910 470

ROSSYďż˝ service a.s.
V�de�sk� 342/152
rossyservice@rossyservice.cz

Kontakt pre Prahu 4
chodniky@rossyservice.cz

Vybrané reference