LOGO

 

Sme poistení

Spoločnosť ROSSY® service a.s. má uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľskou činnosťou tretím osobám, čo môžeme doložiť platným certifikátom.


Výška nášho poistenia predstavuje:

300.000.000,- Kč

KONTAKTY

+420 244 910 470

ROSSYďż˝ service a.s.
V�de�sk� 342/152
rossyservice@rossyservice.cz

Kontakt pre Prahu 4
chodniky@rossyservice.cz

Vybrané reference