LOGO

Facility management

 

Kompletná správa budov

Všetky procesy týkajúce sa správy budov prispôsobujeme požiadavkám klienta. Spájaním multidisciplinárnych služieb optimalizujeme náklady.
Od roku 2015 sme členom medzinárodnej profesijnej organizácie IFMA (International Facility Management Association).

Oblasti činností


Zabezpečujeme:

 • Komplexná a bezpečná prevádzka a zabezpečenie chodu všetkého technického zariadenia objektov
 • Zaistenie servisu a revízií technologických zariadení budov
 • Optimalizácia nákladov spojených s prevádzkou budovy
 • Krízový manažment v prípade havárií
 • Operačný plán na zlepšenie služieb
 • Prevádzkový poriadok ku všetkým technológiám

Zabezpečujeme:

 • Bezpečnostný manažment
 • Fyzický dozor objektov
 • Komunkácia a spolupráca s políciou a IZS
 • Vedenie evidencie kľúčového hospodárstva
 • Návštevný poriadok, Evakuačný poriadok, Bezpečnostné smernice
 • Bezpečnostné technológie (PSN, CCTV, EPS, ACS, mechanické zabezpečenie)
 • Prevádzka recepcie
 • Bezpečnostné audity
Náš dispečing je Vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Zaisťujeme pre Vás plynulý chod Vašej nehnuteľnosti.

Ponúkame:

 • Napojenie prevádzkových a bezpečnostných technológií do jedného dozorného strediska
 • Dozor 24/7/365
 • Profesionálne personálne obsadenie
 • Servisný dispečing / hot-line
 • Monitoring a zabezpečenie výjazdu v prípadoch havárie plynu, vody, v krízových situáciách (povodeň, požiar)
Na prehľadnú a zrozumiteľnú evidenciu a správu budov a zariadení využívame komplexný informačný systém Alstanet Facility Mangement.

Systém obsahuje moduly:

 • Plánovaná údržba
 • Helpdesk
 • Nehnuteľnosti
 • Zamestnanci
 • Technológie
 • Kľúče a karty

Zabezpečujeme:

 • PO a BOZP - krízové riadenie, krízový plán, požiarna ochrana, bezpečnosť práce, poradenská činnosť, evakuačný plán
 • Catering - zabezpečenie občerstvenia vrátane personálneho zázemia, inštalácia sóda barov
 • Energetický controlling - súčinnosť pri uzatváraní zmlúv o pripojení s distribučnými spoločnosťami, komunikácia s operátorom trhu s elektrinou a Úradom pre reguláciu
 • Všetky konzultácie pre pracovníkov vlastníka nehnuteľností, analytické vedenie evidencie odberu všetkých energií a médií

KONTAKTY

+420 244 910 470

ROSSYďż˝ service a.s.
V�de�sk� 342/152
rossyservice@rossyservice.cz

Kontakt pre Prahu 4
chodniky@rossyservice.cz

Vybrané reference